D88尊龙

?
Zhangjiakou Power Plant
Zhangjiakou Power Plant

20×500kW coal gas generators power plant in Zhangjiakou, China, operation began in 2013.